Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

#21633
Jitka Rutkayová
Host

Některá vybraná doporučení/rady k prezentacím studentů:
– Správná prezentace není jen o tom jak je udělána/vytvořena, ale také o tom, zda je správně prezentována;
– Prezentace (dále jen ppt) má být přizpůsobena publiku;
– Ppt má svou linii – má „hlavu a patu“;
– Co myšlenka/téma, to slajd – počítejte slajd optim. cca 1 minuta;
– Co lze vyjádřit jednoduchou tabulkou, grafem, obrázkem či diagramem, tak učiňte – je to lepší než dlouhý text;
– Nepřetěžujte slajdy/snímky – využijte naopak ústní projev k jeho posílení a vyjádřete obsah cíleně;
– Pozor na velikost obrázků – nejlépe přes celý slajd, minimum je ½ velikosti slajdu;
– Pozor na velikost tabulek – obšírné tabulky jsou nepřehledné, vyberte to nejdůležitější;
– Pozor na velikost písma – minimum je velikost 24 a používá se bezpatkový typ písma (slajd opravdu není kniha);
– Pozor také na barvu písma jako rozlišovací metodu (cca 5 % posluchačů může být barvoslepých, aniž by o tom věděli, zejména pozor na červenou a zelenou);
– Pozor – nepoužívat více stylů písma a více jak dvou druhů/typů zvýraznění textu!!! – Podtržení se používá již zpravidla pouze pro hypertextové odkazy/linky;
– Nepoužívejte animace a efekty, když, tak jen za konkrétním účelem, ne „pro efekt“;
– Poděkovat za pozornost můžete i ústně, ale není to chyba, když to na závěr ppt je. Horší je, když posluchači neví po celou dobu ppt, kdo k nim promlouvá, pokud nebyl dříve představen nebo není všem znám;
– Ppt je dobré si dopředu vyzkoušet. Zjistit, zda je dán časový limit a zda je využit efektivně vzhledem k obsahu sdělení;
– Nepoužívejte v ppt nikdy odrážky typů teček (bodů), raděj použijte delší pomlčku, pokud můžete, vyhněte se tomu i v psaném textu, když už musíte odrážky použít, tak alespoň ne v každém slajdu;
– S prezentovaným tématem se dobře seznamte, předejdete omylům v ppt či možným problémům v případné diskuzi.