Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

#21629
Jitka Rutkayová
Host

Dobrý den Marku,
srdečně vás zdravím a děkuji za vaše odpovědi. Jsem ráda, že každý z vás má svůj podíl. Didaktické hry jsou jistě pro studenty vítanou formou, je dobře, že jste ji vyzkoušeli. Jinak bych vám doporučila, ale i snad vám všem ostatním, abyste v závěru prací vyzdvihli, připomněli důležitost a hlavně přínos či doporučení pro praxi. U vás konkrétně mi chybí, zdůvodnění, proč se čeká na ostatní, i když je první v cíli (je to výuková hra), byť zmiňujete, že nemusí být vítězem. Co dělá při tom čekání? Jak se zapojuje? Jaká je časová náročnost? Stihne se to při hodině? Uvedené jistě kantora zajímá. Uvažovali jste s konzultantem o využití hry na výstavách typu Řemeslo a vzdělávání? Nemohl by to být hezký prezentační dar do dalších soutěží apod. za celou školu? Je to reálně možné? Na tyto otázky, si už jen odpovězte v duchu prosím, či je proberte s ostatními.
Přeji Vám hlavně spoustu dalších skvělých nápadů, jako byl tento.