Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

#21618
Peřina Marek
Host

1. Na práci jsme pracovali oba, řekl bych stejnou mírou, Honza se více věnoval části teoretické, já samotné hře.
2. Použití myšlenkových map, časových osa, vizualizace či diskuze.
3. Pokles zájmu sledujeme z počtu přihlášek na střední školy lesnické, všímání si poklesu dotazů ze stran žáků v odborných předmětech (konzultováno s našimi profesory).
4. Je určena všem žákům, větší přínos může mít pro žáky s nějakou poruchou učení.
5. Prototyp máme, finální verzi upravujeme a dolaďujeme detaily.
6. Zkouška proběhla u žáků 1. A naší školy.
7. S distribucí bude pomáhat škola, v této situaci chceme hru zpřístupnit online. Následně bude umístěno do základních škol i fyzicky.

Děkuji za dotazy