Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

#21614
Jitka Rutkayová
Host

Milá Lado,

děkuji za vaše odpovědi, za mne jsou dostačující a jsem s nimi spokojena. Jsem ráda, že jste zmínila uvedené další autory, dalšími by mohli být např. Walter Toman, Frank Sulloway, Jirina Prekop a další. Pokud budete mít další zájem, o této problematice, jistě najdete spoustu dalších prací, které jsou velmi zajímavé pro jejich prostudování. Pokud byste se věnovala problematice do budoucna ještě více odborně, doporučila bych vám je nejen následně zpracovat na PC, jak sama uvádíte, ale také najít někoho, kdo by vám pomohl se statistickým testováním přímo k tomu určenými metodami za pomocí statistických softwarů.

Přeji vám, abyste při vašem sebepoznávání našla vždy sama sebe a aby vás vedlo vždy směrem dopředu.