Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

#21611
Renata Švestková
Host

Vkládám tedy otázky pro MARKA a prosím, aby v časovém limitu 20 minut odpověděl vložením všech odpovědí najednou, tj. DO 12:50 HODIN. Děkuji.

autoři: Jan Hanuš, Marek Peřina
Otázky k zodpovězení:

1. Každý z autorů popíše svůj podíl na zpracované práci SOČ.
2. Jak by měl učitel zvýšit motivaci žáků/studentů jinými metodami? Uveďte některé.
3. Jak by měl učitel vyhodnocovat aktuální motivaci a zájem pro danou oblast – lesnictví, myslivost?
4. Je vhodné použít tuto hru pro zvýšení vědomostí pro všechny žáky/studenty? Jakým studentům (s jakým učebním stylem) pomůže tato hra pravděpodobně nejvíce?
5. Máte již hru vyrobenou (prototyp)?
6. Zkoušeli jste hru u cílových respondentů – třeba na ZŠ nebo u spolužáků?
7. Máte již konkrétní plán k hromadné výrobě a distribuci?