Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

#21604
Renata Švestková
Host

Děkuji LADĚ za vložené odpovědi a zatím co komise bude číst její odpovědi, poprosím Marka PEŘINU/Jana HANUŠE, aby se připravil a přečetl si od členek komise jejich připomínky.

název práce: Lesárna hrou
autoři: Jan Hanuš, Marek Peřina
název školy: Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55, Lesnická 55, 397 01 Písek
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=XMLFtSZb0uM&t=3s

autoři: Jan Hanuš, Marek Peřina
Připomínky/pochvaly/náměty členů komise k předložené práci SOČ:
• Z této školy často práci tvoří více autorů, jaký je přínos každého z nich?
• Skvělé nápady, pracné, ale prezentuje často jen jeden z autorů – nyní lze předpokládat vzhledem k situaci.
• Kladně hodnotíme poděkování – stručné, jasné, výstižné.
• Podtrhávají se jen hypertextové odkazy.
• Chybí v závěru zhodnocení časové náročnosti a omezení, nevýhody.
• Na str. 12 kladně hodnotíme uvedení více zdrojů u jedné věty.
• Do příloh dát fotky, které byly v prezentaci. Lépe by tak ilustrovaly celou hru.
• Ukázka ze hry ve třídě by byla přínosem.
• Proč nevyzkoušeli hru třeba na ZŠ?
• Mohli jste použít výsledky v této práci (Špatně jsme slyšely prezentaci).
• Velmi pozitivně hodnotím nápad!
• Práce pouze popisuje teoreticky hru, což je velká škoda!
• Chybí mi více obrázku hry samotné, vzhledu figurek atd.
• Uvítala bych například anketu či průzkum u cílové skupiny, což by pomohlo případně i vychytat možné nedostatky hry atd.
• Práci vnímám jako hezký kreativní pokus, který je však nutno rozsáhleji rozpracovat.