Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

#21597
Jitka Rutkayová
Host

Milá Natálie,

ocenit záchranu lidského života snad ani slovy jednoduše nejde vyjádřit. Přesto mi dovolte vám všem sdělit, že máte všichni můj obdiv a respekt za odvahu, výdrž i odhodlání pomoci druhému člověku v nouzi.
Otázky a výhrady k odpovědím nemám. Děkuji za odpovědi.