Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

#21596
Natálie Janková
Host

Paní Sedláčková, děkuji za Vaše připomínky. Své chyby si nyní plně uvědomuji a vynasnažím se, aby se v budoucnu neopakovaly.