Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 3 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 3

#21595
Petra Procházková
Host

Vážení studenti,

děkujeme za vaši účast v soutěži SOČ. Jsme rádi, že jsme to v letošních nezvyklých a obtížných podmínkách všichni zvládli. Porotci již sestavili pořadí, velice ocenili vysokou úroveň prací, které se letos sešly, proto blahopřejeme všem účastníkům. Těšíme se na další setkávání a přejeme mnoho úspěchů v oborech, kterým se budete věnovat.

Výsledková listina 42. ročníku KK SOČ v Praze – obor č. 3 – Chemie

Práce z prvního a druhého místa postupují do celostátní přehlídky SOČ. Práce ze třetího místa postupuje do licitace.

1. m. Karolína Mrzílková
Vliv inkorporace N-substituované aminokyseliny do C-konce řetězce B insulinu na jeho biologické vlastnosti

2. m. Aneta Kahleová
Změny fluorescenčního spektra látek po komplexaci do cyklodextrinové kavity pro použití v molekulárních senzorech

3. m. Dajana Kolářová
Příprava matrixového proteinu M-PMV pro rentgenostrukturní analýzu

4. m. Hana Kovářová
Syntéza inhibitorů DC-SIGN receptoru

5. m. Kamil Lukáš Zach
Interakce komplexních sloučenin cyklamového typu s kyanidem a oxidem uhelnatým

6. m. Andrea Lavičková
Syntéza helicenových derivátů pro přípravu nových chirálních polymerů

7. m. Emma Gerginova
Syntéza zeolitu MFI s obsahem nanočástic palladia a jeho katalytická aktivita v hydrogenaci 3-nitrotoluenu

8. m. Karolína Jana Matoušková
Cyklohexylace toluenu na vrstevnatých zeolitech

9. m. Veronika Průchová
Syntéza alarmonů (p)ppGpp, (p)ppApp a jejich analogů