Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 6 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 6

#21585
Blanka Spieglerová
Host

Výsledková listina 42. ročníku KK SOČ v Praze – obor č. 6 Zdravotnictví

Práce z 1. a 2. místa postupují do celostátní přehlídky SOČ.

1. m. Marek Brousil
Využití vstřebatelných nanomateriál. patchů v chirurgii gastrointestinálního traktu
– experimentální studie

2. m. Denisa Patková
Úloha proteinu PARP1 při regulaci aktivity nádorového supresoru p53

3. m. Natálie Klemencová
Dilatační kardiomyopatie – objasnění příčiny u vybrané rodiny

4. m. Matěj Kočka
Je opravdu srdce aktivováno od hrotu k bázi? Hledání a kvantifikace spojů Purkyňových vláken a pracovního myokardu na volné stěně levé komory myšího srdce

5. m. Eliška Bürgelová
Zrakové vady

6. m. Klára Sklenářová
Diagnostika skoliózy u dětí

7. m. Daniel Scheichl
Prevence sportovních úrazů

8. m. Andrea Poláková
Glykémie u středoškoláků

9. m. Eliška Vystavělová
Závislost krevního tlaku a pulsu na tělesné zátěži a změnách polohy těla

10. m. Emma Ulrychová
Role státu v povinném očkování

11. m. Ester Galiová
Celiakie