Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

#21583
Renata Švestková
Host

Vkládám tedy otázky pro LADU a prosím, aby v časovém limitu 20 minut odpověděla vložením všech odpovědí najednou, tj. DO 12:21 HODIN. Děkuji.
autor: Lada Reisnerová
Otázky k zodpovězení:

1. Co jste o sobě a o sourozencích dříve nevěděla, než jste začala studovat danou problematiku? Co vás nejvíce překvapilo?
2. Jak dělí Leman jedináčky?
3. Znáte i jiné autory zabývající se touto problematikou?
4. Proč jste zvolila právě tyto 4 testy?
5. Jakou formou autorka zpracovávala získaná data?
6. U sourozenecké konstelace – nejstarší dítě, jedináček, prostřední dítě a nejmladší dítě uveďte výchovná doporučení pro učitele a rodiče a to na základě Vašich teoretických znalostí a výsledků Vašeho výzkumu.