Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 5, 8 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 5, 8

#21579
Monika Sobková
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

12.00-12.30
Zuzana Činčerová
PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s.
Vliv ibuprofenu na půdní bakterie
https://youtu.be/qB-pCM3BFbU

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

Otázky poroty:
Děkujeme za předloženou práci a perfektní prezentaci.
1. Jaký je vhodný způsob likvidace starých nepoužitých léčiv, aby docházelo k co nejmenší zátěži životního prostředí?
2. Nezamýšlela jste se nad doplněním informací o půdních bakteriích v teoretické části práce? Vnímáte sama možnosti, jak by šly Vaše pokusy vylepšit? Zkuste
prosím vysvětlit, proč není přesněji definována třetí lokalita.
3. Zkuste se zamyslet, zda může mít vliv na růst (nebo naopak útlum růstu) půdních bakterií v jednotlivých vzorcích vliv také něco jiného než přítomnost
ibuprofenu.