Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 11 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 11

#21578
Martina Košťálová
Host

1. Jakou největší výhodu by náhrada plastifikátorů přinesla?
Dle mého názoru by největší výhodou nahrazení plastifikátorů bylo především ekonomické a ekologické hledisko. V rámci ekonomického hlediska by se především jednalo právě o vyřazení plastifikačních přísad a nahrazením je kavitovanou vodou, čím by se zapříčinilo odebrání placení samotných plastifikátorů a také dopravy těchto plastifikátorů, z tohoto také vyplývá, že by se i na stavbě nemuselo řešit kam a jak plastifikační přísady skladovat.
Na druhou stranu z ekologického hlediska by se jednalo o právě zamezení výroby a dopravy plastifikátorů, které jsou plné stavební chemie. Zároveň je i výhodné, že voda je vždy dostupná na místě výroby.
2. Jaké chemické procesy probíhají při použití kavitované vody, a jaké při použití plastifikátorů?
Chemické procesy jsou spíše jako sekundární, použití je spíš proces fyzikální, kdy fungují povrchové náboje vody, které vznikají při kavitované vody.
Fyzikální procesy, které probíhají při použití kavitované vody jsou v podstatě podobné těm, které probíhají za použití plastifikátorů. Jedná se hlavně o to, že dipóly jednotlivých molekul pohlcují nenasycené povrchové náboje cementových zrn, a tím zabraňují flokulaci a je tím pádem možná i lepší výroba cementového tmele.
3. Jak si představuje uvedení této metody do praxe, popřípadě zda jste oslovila nějakou výrobní společnost?
Uvedení této metody do praxe si představuji především tak, že na místo stavby nebo v rámci dopravce betonu by se musel zařídit stroj podobný stroji, který jsem použila v laboratoři, samozřejmě o větším objemu a výkonu. Jak jsem i v závěru práce uvedla, s tímto strojem by muselo nejprve být otestováno, po jaké době procesu kavitace je voda nejúčinnější.
Jedinou výrobní společnost, kterou jsem oslovila, byla společnost CS-BETON, která mi poskytla plastifikátory používané ve velkovýrob, tato společnost zároveň se i již ptala, jestli kavitovaná voda je účinná. Dle mého úsudku by bylo nejprve vhodné zařídit stroj, který by právě fungoval na stejném principu jako MultiJet.