Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

#21574
Renata Švestková
Host

Děkuji NATÁLII za vložené odpovědi a zatím co komise bude číst její odpovědi, poprosím Ladu REISNEROVOU, aby se připravila a přečetla si od členek komise jejich připomínky.

název práce: Sourozenecké konstelace
autor: Lada Reisnerová
název školy: Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka, Fráni Šrámka 23, 37146 České Budějovice
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=uZaP7ixEukM&feature=youtu.be

Připomínky/pochvaly/náměty členů komise k předložené práci SOČ:
• Velmi málo literatury. Sourozenecké konstelace – známé téma, které se dá velmi široce pojmout. Myslím, že tyto výzkumné otázky již jsou řešeny/vyřešeny.
• Některá tvrzení nelze tak výhradně tvrdit jak autorka uvádí.
• Obsah jste generovala, či psala ručně? Otázka mimo hodnocení.
• Citace v hranatých závorkách – kombinace více typů citování. Působí to dojmem kopírování z různých jiných prací, kde autoři použili rozdílné způsoby označování citací.
• Hypotézy nic nedokazují, hypotézy se buď zamítají nebo se nezamítají.
• Za závěr možnost o rozšíření práce i kritická poznámka s doporučením.
• Práce je velice široce pojata.
• Zpracování praktické části bylo určitě velmi náročné, zde odvedla velký kus práce.
• Oceňujeme přehlednost zpracovaných tabulek.
• Vytkly bychom zbytečnou náročnost testování respondentů, bylo nutné použít všechny 4 testy?
• Dále vytýkám uvedení použití odborných zdrojů, které neodpovídá citační normě.