Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 5, 8 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 5, 8

#21573
Michal Janočko
Host

Dobrý den, děkuji za otázky.

1. Práce byla vytvořena jako součást malé maturity z chemie. Látky nebyly přesně odměřovány. Cílem bylo vytvořit co nejvíce oxidu siřičitého nehledě na to, kolik kyseliny sírové nebo thiosíranu sodného musí být použito, a demonstrovat tento způsob odsiřování.

2. Nejvhodnější je zemní plyn (resp. methan, který je jeho hlavní složkou). Jeho molekulární řetězce jsou totiž nejkratší (pouze CH4) a nejlépe tedy zreagují na vodu a oxid uhličitý. Čím kratší řetězec molekula má, tím menší je pravděpodobnost, že se spálí nedokonale a zůstanou ještě nespálené části řetězce. Elektrifikace aut je výhodná, protože auto (nebo el. stroj) v chodu jako takové nevytváří žádné zplodiny – nedochází k žádnému spalování. Elektřinu také můžeme vytvářet z obnovitelných zdrojů (na rozdíl od fosilních paliv). Elektrická auta mají samozřejmě také své nevýhody. Např.: výroba a likvidace akumulátorů poškozuje ŽP nebo že velké množství elektřiny stále získáváme z uhelných elektráren.

3. Velkým zdrojem znečištění je nepochybně průmysl. Ten ale v posledních letech začíná být limitován různými omezeními a opatřeními. Pozornost by se tedy měla věnovat i drobnějším ale zato hojnějším zdrojům. Prvním z nich jsou auta, ta ale naštěstí (aspoň v Evropě) musí splňovat přísné normy. Druhým, a hůře kontrolovatelným, zdrojem jsou špatně seřízené kotle, kamna a také špatná paliva. Lidé topí často hnědým nebo černým uhlím, které znečišťuje ovzduší ve velké míře (hlavně hnědé). Tzn. že lidé by se měli těchto pevných paliv vyvarovat, zejména pokud mají na topení větší požadavky, tj. centrální topení nebo ohřev vody. Na takovéto účely je opět vhodný zemní plyn nebo elektrické topení a bojlery.