Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

#21570
Natálie Janková
Host

1. Hodnota TK zdravého dospělého člověka je přibližně 120/90 a tepová frekvence v rozmezí 60 – 100 úderů za minutu.
2. Nodální myocyt je druh buněk, který je součástí převodního systému srdečního. Nacházejí se například v síňokomorovém uzlu.
3. Dyslipidémie je chronické zvýšení hladiny LDL (nízkodenzitních lipoproteinů) v krvi.
4. Typ osobnosti má především vliv na to, jak je pacient schopen zvládat stres (krátce nebo dlouhodobě působící). Stres je jedním z rizikových faktorů výskytu ICHS (a infarktu myokardu), tento faktor je ovšem individuální v závislosti právě na typu osobnosti.
5. Požádala jsem Nemocnici v Českých Budějovicích o zpřístupnění lékařské dokumentace (se souhlasem pacienta). Některé informace mi poskytl přímo pacient.
6. Ano, po události jsem se seznámila s pacientem a jeho rodinou. Dodnes udržujeme kontakt.
7. Ano, pacient a jeho rodina mi udělili povolení zveřejnit informace týkající se pacientova zdravotního stavu a prodělané choroby.