Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

#21559
Renata Švestková
Host

Vkládám tedy otázky pro NATÁLII a prosím, aby v časovém limitu 20 minut odpověděla vložením všech odpovědí najednou, tj. DO 11:55 HODIN. Děkuji.
autor: Natálie Janková
Otázky k zodpovězení:

1. Jaká je běžná hodnota TK a tepová frekvence zdravého dospělého člověka?
2. Co je nodální myocyt?
3. Co je dyslipidémie?
4. Jaký je vliv osobnosti na infarkt myokardu?
5. Jak jste se dostala k informacím o pacientovi, záznamům z lékařské dokumentace?
6. Navázala jste s pacientem kontakt?
7. Udělil souhlas se zveřejněním?