Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

#21555
Natálie Janková
Host

Děkuji za připomínky. Přečetla jsem si je a porozuměla jsem jim.