Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 9 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 9

#21548
Lea Vagnerová
Host

Dobrý den,

1. Řezné podmínky jsem volila podle vlastností nástrojů a strojů, které jsem měla k dispozici. Zpravidla jsem si stanovila přibližnou hloubku závěru a hloubku posuvu. Orientačně jsem se řídila strojnickými tabulkami.

2. Výrobní fáze pro mě byla náročnější vzhledem k tomu, že jsem se spoustu věcí musela naučit a vyzkoušet, než jsem je aplikovala při výrobě dílů. V konstrukčním programu jsem se zorientovala téměř okamžitě, i složitější postupy při návrhu počítačových modelů byly značně intuitivní, takže přes to, že jsem dělala modely společně s výkresovou dokumentací, obě fáze byly časově srovnatelné.

3. Rozměry jsem odhadovala, ale prováděla jsem dílčí kontrolní výpočty. Částečně jsem vycházela z jiného modelu, který jsem pomáhala vyrábět dříve, takže jsem jeho rozměry (a nedostatky) upravovala podle potřeby mého stroje.

Děkuji Vám za dotazy.
Lea Vagnerová