Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 5, 8 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 5, 8

#21545
Monika Sobková
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

11.30-12.00
Michal Janočko
PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s.
Ovzduší
https://youtu.be/rD7wNMK3R80

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

Otázky poroty:
Děkujeme za předloženou práci a prezentaci.
1. Pro jaký předmět ve škole byla tato práce vytvořena, než se stala prací SOČ? Byly přesně odměřovány chemické látky pro pokus 2? Chybí o tom záznam, který by
vypadal jako „laboratorní protokol“.
2. Jaký typ paliva by byl nejvhodnější pro auta, aby docházelo co nejméně ke znečišťování ovzduší? Proč je výhodná elektrifikace aut (ale i jiných dopravních
prostředků a obecně strojů) z hlediska snížení znečištění ovzduší a celkově zátěže pro ŽP?
3. Jaké jsou v dnešní době v ČR podle Vás největší zdroje znečištění ovzduší? Čeho by se měli při topení vyvarovat lidé v rodinných domech, aby ovzduší
znečišťovali co nejméně?