Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 10 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 10

#21532
Michal Reiser
Host

Děkuji za slovo, teď k jednotlivým otázkám:

Oceňuji šíři dovedností, které jste musel předvést, včetně zadání výroby DPS profesionální firmě až po design. Jak hodláte tyto znalosti využít v budoucnosti?
– Děkuji, zastávám názor, že je důležité mít přehled o co možná největším množství technologií a řešení problémů, nejlépe s těmito řešeními i mít zkušenosti. Rád bych se návrhy aplikací s mikrořadiči zabýval i do budoucna, takže tyto znalosti mi určitě přijdou vhod, zejména poznatky o bezdrátovém přenosu a EMI.

Můžete odhadnout časové a finanční náklady na tuto Vaši práci?
– přehled finančních nákladů bohužel teď nemám u sebe, ovšem myslím si, že nepřekročil 2 000,- . časové náklady bych odhadoval někde kolem 70 hodin na samotný návrh a psaní programu a přibližně 20-30 hodin debugging.

1. Zmiňujete, že neznáte PIC s více vývody než 34, třeba PIC16F887 jich má 40 (8 bit za 50 kč). Řešení by bylo zcela bez registrů a pravděpodobně i na jednostranný plošný spoj. Doporučuji ke zvážení.
-V mezičase jsem si našel dokumentaci tohoto řadiče, řešení to jistě je, ovšem dokumentace, kterou jsem našel se zdá být vcelku nepřehledná, hlavně co se týče maximální taktovací frekvence, ale pokusím se jí ještě blíže prozkoumat, děkuji za doporučení.

2. Tlačítka ošetřená kondenzátory neřeší zákmity, je třeba ještě sw ošetřit, navíc teče při stisku tlačítkem vybíjecí proud, jak je velký?
– mým původním plánem bylo využít Port Interrupt pro detekci stisku tlačítek a z mých předchozćh zkušeností tento kondenzátor při využití tohoto přerušení problémy se zákmity odstranil. Tento nápad jsem ale musel opustit, takže kondenzátory jsou přebytek z původního záměru a zákmity jsou ošetřeny i v sw. Vybíjecí proud je velký, odhadoval bych špičkově až desítky ampér, ovšem vzhledem k malé uložené energii to nepředstavuje problém.

3. RF moduly jsou velký problém, přišel jste vlastní snahou na obecně známé věci a do budoucna se jistě vyvarujete podobných chyb. Ptám se, proč je nutné řešit komunikaci zrovna radiovou cestou?
– RF komunikace je otázka komfortu, když by jsem si s někým chtěl zahrát, vadilo by mi, že by mezi námi byl natažen kabel. zvažoval jsem i komunikaci pomocí IR. ovšem zde ne nutná přímá viditelnost a jak jsem zmiňoval ve videu, jednalo se hlavně o experiment.

Máte již pro svá zařízení vytypovány lepší radiofrekvenční moduly s vyšší odolností proti rušení?
Ano, chtěl bych použít buďto NRF24, či dokonce ESP8266, ovšem to jsou již funkční systémy pro přenos, proto bych rád jako první zkusil jinou modulaci (FSK) a možná i méně využívané frekvenční pásmo např. 868MHz