Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

#21527
Renata Švestková
Host

Vkládám tedy otázky pro NIKOLU a prosím, aby v časovém limitu 20 minut odpověděla vložením všech odpovědí najednou, TJ. DO 11:31 HODIN. Děkuji.
autor: Nikola Hrazdirová
Otázky k zodpovězení:

1. Kdo překládal anglickou anotaci – vy sama?
2. Jak byste přeložila v klíčových slovech trigger point pressure release? Je český ekvivalent?
3. Text velmi (až příliš) odborný, opravdu všemu autorka rozumí? Včetně informací o mozku a fyziologii nervové soustavy?
4. Jsou věty typu např.: „Tegmentum je střední etáž mesencephala a kromě mnoha šedých hmot s velkým významem jak pro motoriku (nucleus ruber a další jádra hlavových nervů), tak pro mimovolnou činnost (substancia grisea centralis okolo aqueductus mesencephali, retikularni formace a četná intersticiálni jádra).“ …pro autorku běžné/běžná spojení?
5. Kde se nachází crura cerebri? Co to je?
6. Co je/znamená hyperiritabilní?
7. Jaký vztah má tato metoda k akupresuře?
8. Proč tuto metodu nehradí zdravotní pojišťovny?
9. Zjišťovala jste konkrétní diagnózy respondentů?
10. Odbornou literaturu vyhledávala autorka sama?
11. Plánujete se problematice věnovat i nadále? Jakou formou?