Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

#21517
Tereza Macholdová
Host

Název práce: Vliv chladné vody na lidské tělo
Autor: Tereza Macholdová
Škola: Táborské soukromé gymnázium a ZŠ, s. r. o.

1. Ne, nepoužívají. Pokud ano, tak pouze ojediněle a nedoneslo se to ke mně.
2. Pro slovo podchlazení bych použila synonymum hypotermie. Dochází k němu při snížení vnitřní teploty pod 36 °C.
3. Srdce je po podchlazení oslabené, může docházet k narušení jeho rytmu.
4. Dle pravidel zimního plavání by ledová voda měla mít maximálně 4 °C.
5. Dětem do 15 let se otužování nedoporučuje proto, že se jim teprve vyvíjí termoregulace a je tak náchylnější na poškození.
6. Zdravotní nebo fyziologickou změnou míním jakoukoliv náhlou či dlouhodobou změnu na těle nebo rozdíly v nemocech.
7. Najít vhodné studie je náročné. S výběrem literatury mi pomáhal vedoucí mé práce, Jan Komzák.
8. Vzhledem k povaze dotazníku a odpovědí mi to nepřišlo efektivní.
9. Oslovila jsem otužilce, kteří se účastní závodů v zimním plavání. Rozdala jsem dotazníky co nejvyššímu spektru, bohužel, mnoho dotazníků se mi nevrátilo.
10. K otužování jsem se dostala během přípravy na přeplavbu kanálu La Manche – teplota kanálu se v létě pohybuje mezi 12 a 18 °C, a proto by bez otužileckého tréninku bylo velmi náročné (až nereálné) uspět. Otužování mi přináší pevnější zdraví, radost a mnoho dobrých přátel.