Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 10 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 10

#21514
Karla Braunová
Host

11:00 Lukáš Rajmont SPŠE V Úžlabině Elektronkový osciloskop
https://www.youtube.com/watch?v=V9H2CfTbGvo
Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Je třeba zodpovědět minimálně 3 otázky dle svého výběru, další podle možností. Děkujeme

Z práce je vidět vysoká propracovanost detailů a didaktický přístup v popisu problematiky. Kolik času jste strávil na vývoji samotného přístroje a kolik při sepisování práce?

1. Jak je řešena bezpečnost výrobku?

2. Jaký je asi frekvenční rozsah?

3. Jakým způsobem probíhá měření, zjištění charakteristiky signálu?
4. Jaká je výrobní cena osciloskopu a jaká by byla prodejní s ohledem na konkurenci?