Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 5, 8 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 5, 8

#21508
Monika Sobková
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

11.00-11.30
Valérie Bušová
Gymnázium Botičská
Vegetace kladenských výsypek
https://youtu.be/pGl2PdhKoT0

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

Otázky poroty:
Děkujeme za předloženou práci, přílohy i perfektní prezentaci.

1. Soudíte, že blízkost skládky u jedné z lokalit (důl Max Libušín) může mít nějaký přímý vliv na vegetaci a obecně charakter lokality?
2. Jaký vliv podle Vás měla délka vývoje společenstva na haldách na výskyt pozorovaných druhů?
3. Jak dlouho Vám trvalo zpracování fotografií, jakou technikou jste fotky pořizovala a bude Váš atlas někde přístupný veřejně?