Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 11 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 11

#21504
Tereza Holubcová
Host

1. Jak po zpracování návrhu hodnotíte své rozhodnutí vyjít ze zvoleného tvaru střechy? Co to návrhu přineslo, nebo naopak zkomplikovalo?

Zvolený tvar střechy mi návrh horské chaty spíše zkomplikoval. Bylo nutné vymyslet dispozici domu tak, aby byla logická a funkční, ale myslím si, že jsem se s tím vypořádala dobře.

2. Jaké jsou problémy při navrhovaní horských objektů? Myslíte si, že Váš návrh respektuje typickou architekturu Krkonoš?

a) Při navrhování je důležitý dodržovat nařízení pro určitou oblast, jako je například výška objektu, tvar a sklon střechy. Také jsem navrhla, aby by byl obklad z přírodního materiálu. Tím, že se návrh nachází na pozemku, kde je již postavená horská chata, je vše jednodušší než kdybych navrhovala objekt, kde ještě zástavba není.

b) Myslím si, že se nejedná o typickou architekturu Krkonoš, ale snažila jsem horskou chatu navrhnout tak, aby nenarušovala ráz okolní zástavby a přírody, i když je svým tvarem atypická.

3. Je možné v přízemí vyřešit oddělený vstup pro zásobování restaurace? Z půdorysu je patrné, že do objektu je navržen pouze jeden vstup.

Ráda bych podotkla, že se v přízemí nejedná o klasickou restauraci přístupnou veřejnosti, ale o jídelnu a společenskou místnost pro ubytované hosty.
Do objektu vedou dva vstupy a navíc samostatný přístup z garáže. Hlavní vstup je v 1.N.P, ale ve 2.N.P. se nachází vedlejší vchod, který lze snadno použít pro zásobovaní.