Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 5, 8 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 5, 8

#21503
Klára Kopřivová
Host

1. Sorpční materiály jsem nevybírala já, sorpční materiály vybíral technolog, který dělal technologický návrh úpravy technologie ÚV Všeruby. Byly vybrány proto, že se jedná o komerčně dostupné materiály používané pro odstraňování arsenu, ale mají i schopnost sorpce jiných kovů.
Ano, na trhu existují i jiné sorpční materiály a další zcela nové se vyrábí.
Tím jsem se také nezabývala, důležité bylo zjistit jak se sorpční materiály chovají při sorpci niklu a jakou mají orientační kapacitu.

2. Odpověď na tuto otázku je velmi složitá, tímto jsem se v tuto chvíli vůbec nezabývala. Ale je známo, že existují společnosti a postupy při kterých lze zpětně získávat kovy z roztoků nebo sorbentů.
Ano, úpravna odstraňuje běžně se vyskytující prvky v podzemních vodách jako je železo a mangan.
Horninovým prostředím a otázkou proč se v lokalitě vyskytuje takové množství niklu se v práci nezabývám, toto byla pouze okrajová informace do teoretické části práce poskytnuta technologem úpravny. Zabývala jsem se pouze odstraněním niklu.
Informace o minerálech jsem převzala včetně názvů z jiné práce.

3. Při zkouškách jsem dodržovala předepsanou metodiku. Jiné koncentrace niklu nebyly zkoušeny. Je to potom záležitostí nastavení technologických parametrů zkušební aparatury, kdy lze očekávat, že v případě vyšších koncentrací může docházet k rychlejšímu vyčerpání kapacity. Dodržením předepsané metodiky jsem se měla přiblížit navrhovanému provozu po doplnění technologie.