Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

#21494
Renata Švestková
Host

Otázky k zodpovězení:
1. Používají vrcholoví sportovci – otužilci někdy termo kameru?
2. Jaké synonymum byste použila pro slovo podchlazení a kdy k němu dochází?
3. Jaký vliv /jaké následky má podchlazení na srdce?
4. Kolik stupňů by měla mít ledová voda (od sprchy, tekoucí vody v řece nebo v zimě?
5. Proč se nedoporučuje otužování dětem do 15 let?
6. Co míníte v dotazníku zdravotní nebo fyziologickou změnou?
7. V literatuře užíváte více jak 60 let staré zdroje, nejsou novější studie? Kdo Vám pomáhal s výběrem odborné literatury?
8. Proč jste k zobrazení výsledků nepoužila obrázky nebo grafy?
9. Jak jste vybírala respondenty?
10. Jak jste se dostala k otužování? Co vám otužování přináší?