Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 10 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 10

#21483
Ing. Vladimír Čebiš
Host

Doplňující otázka pro pana Bůžka: To měření hladiny je dle mého názoru funkce zcela zbytečná, nebo jsem to špatně pochopil? Prostě by šlo naplnit zásobník vodou, stisknout tlačítko, že je plná, a pak by řídící jednotka zapínala čerpadlo (nebo jen elektromagnetický ventil a teklo by to samospádem) a jednotka by si pamatovala, jak dlouho to teče a tím by při známém průtoku mohla odhadnout, kolik má ještě vody v zásobníku. Cílem je vypěstovat rostlinu, ne? A řešení by mělo být co nejlevnější, nejméně komponent, nejmenší chybovost a td.