Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 10 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 10

#21467
Jan Šlehofer
Host

Dobrý den,

Funkce pro přeměřování charakteristik jsem mířil hlavně pro konstrukci vlastních zesilovačů realizovaných hlavně pomocí diskrétních součástek. Ovšem z mé vlastní zkušenosti je stále možné narazit na zesilovače realizované neideálním způsobem, hlavně importované z Číny, a u kterých mohou být přenosové charakteristiky nevyzpytatelné.

1) Šumové napětí na vstupním kanálu jsem pomocí analogového osciloskopu Tektronix 2220 naměřil na relativně značnou hodnotu okolo 10 mVpp při pásmu 20M, avšak při pásmu, na kterém pracuje přístroj, tedy 100 kHz je již jeho hodnota velice zanedbatelná, sám přístroj ji naměří jako zhruba 200 uVpp při pásmu 100 kHz a při nejvyšší vstupní citlivosti. Hlavním zdrojem šumu jsou spínané regulátory ve zdroji, proto hodlám v budoucích iteracích doplnit modul zdroje o ENABLE vstup, aby mohl být při aktivním AD převodu dočasně vypnut a celkový šum byl tak dočasně prakticky eliminován. Odstup signál šum při vstupním měřeném napětí 10Vpp by měl být přinejhorším -90 dB.

2) Ano takový je plán pro verzi 2.0. Mikroprocesor disponuje dvěma kanály, které se aktuálně střídají pro maximalizaci rychlosti vzorkování, ovšem je možné je použít i pro dvou-kanálový režim, kdy se pomocí DMA převodníky střídají v paměti.

3)Aktivní vývoj trval zhruba 9 měsíců s tím, že jsem vycházel z informací z pasivního vývoje, který trval zhruba rok. Cenu vývoje je v rámci práce odvedené studentem, mnou, relativně obtížná, avšak investice do vybavení a zdrojů informací jsou počitatelné. Proto bych cenu vývoje odhadoval na zhruba 6000 Kč za nutné investice hlavně do nového vybavení a kdybych měl počítat plat např. 200 Kč na hodinu, tak je nutno připočíst zhruba 40000 Kč.

4) Ano, bohužel jsem to z časových důvodů již nemohl předvést ve video prezentaci, ale vstupy přístroje jsou uzpůsobeny tak, že při připojení sond s ním lze nezávisle měřit stejnosměrný a střídavý napětí a proud. Zároveň je možné ještě s použitím generátoru, a po implementaci takové funkce do programu, měřit např. fázový posun, díky detektorům průchodu nulou prakticky ve všech vstupně výstupních modulech, a díky tomu lze měřit nejen reálný odpor ale i komplexní impedance s teoreticky i rozumnou přesností. Dále lze z přístrojem po připojení měřicího mikrofonu měřit i některé akustické charakteristiky např. reproduktorových systémů.