Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 1, 2 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 1, 2

#21461
Vít Bezecný
Host

I mě toto velmi zaujalo a snímek jsem zhotovil vícekrát, avšak se stejným výsledkem.

Momentálně dál v aktivní práci nepokračuji, ale stále udržuji kontakt s vedoucím mé práce RNDr. Jiřím Týčem, Ph.D., protože práce, kterou teď zpracovává, mě fascinuje. Výzkum, který vede, je zcela unikátní a přijde mi dobré využít příležitosti, kterou jsem dostal.