Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 18 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 18

#21454
Kateřina Špronglová
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

10:30 Tomáš Černý

Parkovací systém

https://youtu.be/XXtb3r-GC6w

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Je třeba zodpovědět minimálně 3 otázky dle svého výběru, další podle možností. Děkujeme

● Existuje nepochybně řada produktů, které mají podobnou funkčnost a jsou již zavedené a používané v provozu placených parkovišť. V čem se tedy Váš produkt od stávajících odlišuje? Pokud byste uvažoval o marketingovém modelu pro svůj produkt, kdo by měl být zákazníkem a proč by si měl chtít koupit právě Váš produkt?

● Při praktickém nasazení by váš systém měl být nějak navázán na další systémy firmy, například evidenční nebo účetní systém. Je na to připraven? Jak složité by to bylo?

● Není mi jasná volba MongoDB – proč ne klasickou SQL databázi? Při větších objemech dat a reportech nad delším časovým obdobím by to asi bylo výhodnější, navíc pak mohu integrovat řešení se standardními BI nástroji. Prosím o vysvětlení. S tím souvisí druhá otázka – pokuste se nastínit, jak by vypadalo převedení systému pro SQL prostředí požadované konkrétním zákazníkem (Oracle, Postgre).