Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 17 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 17

#21448
Petra Procházková
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

10:30 – 11:00 Barbora Lucie Pavlíková, Právní postavení subjektu cestovního ruchu v České republice, https://www.youtube.com/watch?v=n6lr6e68DuQ

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. V případě více otázek odpovězte alespoň na tři, odpovídat ale můžete až do uplynutí limitu.

Otázky poroty:

1) Jaké vidíte důsledky pandemie COVID-19 na cestovní ruch v ČR i ve světě a do jaké míry ovlivní chování lidí a jejich zájem využívat služby v cestovním ruchu?

2) Jaké vidíte možnosti rozpracování práce a její praktické využití?

3) Jaká jsou úskalí rozvoje masové turistiky?

4) Jak zajistit udržitelnost ekologických dopadů, přístupnost a zároveň potřebnou úroveň služeb v budoucnu?

5) Jak se změnil váš pohled na činnost CK v ČR?