Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 5, 8 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 5, 8

#21447
Monika Sobková
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

10.30-11.00
Klára Kopřivová
Gymnázium Na Vítězné pláni
Odstraňování niklu z vody na granulovaných filtračních materiálech hydratovaných oxidů železa
https://youtu.be/BgUp4PXwQNU

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. Děkujeme

Otázky poroty:
Děkujeme za předloženou precizní práci a výbornou prezentaci.

1. Podle čeho jste vybírala sorpční materiály a proč byly vybrány tyto? Existují a trhu ještě nějaké další? Který ze sorpčních materiálů by byl nejvýhodnější pro
vodárnu z ekonomického hlediska?
2. Myslíte, že by bylo možné nasorbovaný Ni ze sorbentu nějak získat pro další využití? Odstraňuje vodárna ještě nějaké další prvky? V práci jste se úplně vyhnula
horninovému prostředí (proč je v lokalitě tolik Ni) a přejmenovala jste minerály nikelín na nikelit a gersdorfit na gersdorfín (vzhledem k rozsahu práce je to
drobnost). Uvažujete při případném pokračování práce o rozšíření informací v tomto směru?
3. Dají se testované sorbenty použít i pro zachycení jednorázově (krátkodobě) velmi vysokých koncentrací Ni (např. při haváriích nebo jednorázovém znečištění),
nebo jsou vhodné spíše pro zachytávání menších koncentrací po delší dobu?