Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

#21442
Jitka Rutkayová
Host

Dobrý den Vám všem,
dovolte mi prosím, abych i já vám tímto popřála hodně úspěchů při vašich obhajobách. Tímto stvrzuji, že jsem přítomna.
Jitka Rutkayová