Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 17 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 17

#21438
Lucie Schejbalová
Host

Dobrý den,
moc děkuji porotě za otázky.

1) Jaká je role médií a jaký vliv mají média na formování veřejného mínění?
Role médií je v této oblasti velmi výrazná. Způsob, jakým konkrétní média informace podávají, podstatně ovlivňuje názory lidí. Jedním z ukázkových příkladů tohoto vlivu je názor lidí na migrační krizi roku 2015. Je průzkumem dokázáno, že např. lidé, kteří sledovali v té době zprávy na TV Prima, měli na celou situaci podstatně negativnější názor a vnímali ji mnohem dramatičtěji, než ve skutečnosti byla. Podobně je tomu i v případě hnutí Milion chvilek pro demokracii. Můžeme pozorovat jasný rozdíl mezi tím, jak hnutí a jejich demonstrace prezentují liberálnější (např. Deník N) a tradičnější média (noviny, televize), která demonstracím pozornost věnují pouze velmi okrajově, zda-li vůbec.

2) Jaké vidíte možnosti rozpracování práce a její praktické využití?
Práce by se určitě mohla rozpracovat tak, aby zahrnovala i jiné projevy občanské společnosti, jejich vývoj od roku 1989 a dopad na politické a společenské dění, což by umožnilo učinit komplexnější analýzu občanské společnosti jako takové. Zároveň by mohla být do větší hloubky rozebrána komparace se situací v okolních zemích, a to nejen na úrovni jednotlivých událostí, což v práci částečně zahrnuto je, ale s důrazem na „celou“ občanskou společnost. Jakožto praktické využití by se nabízel jakýsi manuál pro organizátory demonstrací, takovou představu ale považuji za naivní a neodpovídající hloubce a odbornosti práce. Spíše si myslím, že má využití inspirativní, potenciál dodat lidem důvěru v sílu občanské společnosti a přesvědčit je o důležitosti jejich zapojení do dílčích projevů.

3) Jak byste charakterizovala hlavní posun formy občanského aktivizmu za posledních 10 let?
Myslím si, že v této otázce hraje velkou roli zapojení mládeže. Hnutí, kterým je v současnosti věnováno nejvíce mediální pozornosti (Milion chvilek pro demokracii, Fridays for Future), jsou organizovány hlavně mladými lidmi, což má obrovský dopad na formu. Např. pořadatelům demonstrací Milionu chvilek se daří akce dělat velmi atraktivní pro účastníky, např. zahrnutím veřejně známých osobností. Zároveň prokazují své inovativní myšlení, snaží se stále zlepšovat a přicházet s něčím novým, jako je (přerušená) štafeta za demokracii. Zároveň se jim v porovnání s např. iniciativou Stop vládě! daří mnohem efektivněji využívat sociální média, což jim umožňuje konstantní a hlubší kontakt s „fanoušky“ hnutí. Rychle reagují na politické dění, upozorňují na kroky s potenciálem ohrozit demokracii. Hlavně v tom vidím jakýsi pokrok posledních 10 let.

4) Jaký je váš odhad budoucího vlivu občanského aktivismu/hnutí na konkrétní politické změny, popř. v čem spatřujete šance?
Šance spatřuji již v současnosti, konkrétně v krizi způsobené koronavirem. V této době pozorujeme obrovské vzedmutí občanské společnosti – ať už jde o hromadné šití roušek, pomoc rizikovým skupinám (např. důchodcům) podporu zasažených (umělci, podniky, ale i finanční podpora jedinců). Za klíčové ale považuji, aby si občanská společnost uvědomila vlastní sílu a to, že do jisté míry napravila selhání státu. Právě v této oblasti zároveň vnímám velký potenciál pro občanský aktivismus – upozornit na to, jaké chyby stát udělal, přesvědčit občanskou společnost o vlastní síle, podpořit její další růst a uvědomění skutečné situace a případně i předvolební reflexi nynější situace a kompetencí současné vlády.