Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 1, 2 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 1, 2

#21426
Vít Bezecný
Host

1. Mikroskop jsem nejprve nastavil na veličiny, které měly zajišťovat co možná nejkvalitnější snímky. Čerpal jsem jednak z manuálu, ale také z rad pracovníků Laboratoře elektronové mikroskopie. Rady byly zvláště důležité, protože každý preparát se chová při stejném nastavení rozdílně. Pro tento daný preparát se tedy skutečně jedná o optimální nastavení.
2. Mód Standard je výhodný zejména pro práci při malém zvětšení. Dále nepodporuje některé přídavné komponenty, proto snímky nemohou být tak kvalitní jako při použití jiných zobrazovacích módů.
3. Samotné psaní práce a zkoumání zdrojů zabralo přibližně půl roku. To bylo způsobeno zejména zpracováváním údajů a prací s anglickými zdroji, které nebyly téměř dostupné v České republice (náročné články a práce). Samotná práce na elektronovém mikroskopu trvala asi 60 hodin, tedy nastavování přístroje, pořizování snímků a zejména korektura astigmatismů. Před tímto vším jsem byl ještě zaučen na práci s tímto elektronovým mikroskopem, toto osvojení znalostí trvalo přibližně 10 hodin. Stále se však nelze ani zdaleka vyrovnat profesionálům :D.

Děkuji za otázky a jsem připraven zodpovědět další dotazy.