Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 10 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 10

#21424
musila
Host

Otázky pro pana Bůžka:
1) V dokumentaci jste blíže nezmínil typ síťového napájecího zdroje 230/12V, jaká je jeho homologace a jak budete provádět ochranu před nebezpečným elektrickým dotykem, když chytrý květináč má zásobu vody? Plánujete ochranu SELV nebo PELV?
2) Nebyl by Váš chytrý květináč ještě chytřejší, kdyby jste zalévání řídil podle vlhkosti substrátu a ne v pravidelných intervalech?