Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 18 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 18

#21423
Lukáš Kořínek
Host

Non local Means porovnává každý pixel a jeho okolí s předem daným počtem patchů v předem daném okolí. Závisí tedy na počtu pixelů, které musíme porovnávat. Rychlost tedy bude růst lineárně, ale zároveň s tím, bude klesat přesnost odšumování, která je závislá na vstupních parametrech NLM.
U N2V by musela síť zpracovat větší množství pixelů, tedy by rychlost rostla též lineárně.