Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5

#21421
Šárka Klementová
Host

Slečna Kocmichová – doplňující otázka k otázce č. 4:
Podívejte se znovu na formulaci definice meze detekce metody. Vámi uvedená hodnota odpovídá maximální koncentraci kalibrační křivky.