Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

#21413
Renata Švestková
Host

Vaše práce bude honotit komise ve složení:
Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D. – ZSF JU Č. Budějovice -předsedkyně
Mgr. Barbora Sedláčková – SZŠ Č. Budějovice
Doc. Ing. Jitka Rutkayová, Ph.D. – ZF JU Č. Budějovice
Marie Ticháková – SZÚ Č. Budějovice
Členky komise se seznámili jak s Vaší videoprezentací, tak s písemnou podobou Vaší práce SOČ.