Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

#21411
Renata Švestková
Host

Pravidla pro obhajobu:
1) Budou vloženy identifikační údaje Vaší práce SOČ.
2) Budou vloženy připomínky, náměty členů komise k předkládané práci SOČ.
3) Budou Vám položeny očíslované otázky s uvedením časového limitu pro odpovědi.
4) Odpovídáte a vkládáte své odpovědi na otázky najednou, po uplynutí časového limitu s uvedením čísel otázek.
5) Bude ukončena diskuse a postoupíme k dalšímu soutěžícímu.