Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 1, 2 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 1, 2

#21401
Jana Kalová
Host

název práce: Optimalizace záznamu obrazu v rastrovacím elektronovém mikroskopu
autor: Vít Bezecný
název školy: Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, 37146 České Budějovice
odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=xjsmMx7r69g&feature=youtu.be

doplňující otázky:
1) Práce se zabývá optimalizací obrazu. Šlo v tomto konkrétním případě o ověření již dříve nalezených optimálních veličin, nebo šlo o řekněme prvotní proměření veličin s cílem opravdu poprvé určit optimální nastavení?
2) K čemu je u elektronového mikroskopu určen standardní mód, pokud dává tak špatné výsledky? Je to časově nebo jinak (jak?) výhodné?
3) Práce je velice pečlivě zpracována, kolik času jste práci věnoval a jak odhaduje svůj podíl na praktické části (nastavení přístroje, příprava měření a vzorku, počítačové vyhodnocení…)?

časový limit pro vložení odpovědí nejpozději do: 10.26