Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5

#21385
Alexandra Kocmichová
Host

Otázka č. 5:
V tabulce, ve které jsou znázorněny účinnosti extrakce, se zapisovaly pouze extrakce z prvního cyklu, tudíž jsem neměla veškeré hodnoty (i s druhého cyklu) na celkové vypočtení účinnosti. Hodnoty v tabulce nebyly pro znázornění celkové účinnosti, avšak pro ukázání, že i při první extrakci se vyextrahuje skoro veškeré množství analytů. Navíc u účinnosti se směrodatná odchylka většinou nepíše a vypočítává se z průměrné hodnoty.