Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5

#21384
Alexandra Kocmichová
Host

Otázka č. 4:
Mez detekce dané analytické metody byla maximální koncentrace směsného roztoku standardů, tedy 5 mg/l.