Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5

#21383
Alexandra Kocmichová
Host

Otázka č. 3:
Toto byla první studie, která se zaměřovala hlavně na podmínky extrakce, měla ukázat, zda má cenu provádět pokračování pomocí dané analytické metody, či nikoliv. Proto jsem vzorky nehomogenizovala (např. v hmoždíři), ani jsem nepoužívala vzorky z jiných balení. Hlavním cílem bylo zjistit, zda nezničí analyty zvýšená teplota a tlak.