Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 3, 5

#21380
Alexandra Kocmichová
Host

Otázka č. 2:
Extrakce za laboratorních podmínek se prováděla v kádince a pomocí magnetického míchadélka se vzorek dostatečně extrahoval do celého množství extrakčního činidla. Extrakt byl dále odebírán pipetou z kádinky, navíc jsem věděla, že metoda nedosahuje vysoké účinnosti, tudíž jsem věděla, že se mi extrahované množství látky nijak s delším časem extrakce nezmění. Oproti tomu u ASE extrakce se díky drastičtějším podmínkám zvýšilo vyextrahované množství analytu, tudíž jsem provedla i druhou extrakci pro získání veškerého možného analytu.