Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 17 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 17

#21377
Petra Procházková
Host

Děkujeme za odpovědi, nyní dostává prostor další soutěžící.

10:00 – 10:30 Lucie Schejbalová, Komparace projevů politického aktivismu v ČR, https://youtu.be/gqk9_UjgiHU

Vítáme Vás, přejeme úspěšné obhajoby a prosíme o dodržení časového limitu. V případě více otázek odpovězte alespoň na tři, odpovídat ale můžete až do uplynutí limitu.

Otázky poroty:

1) Jaká je role médií a jaký vliv mají média na formování veřejného mínění?

2) Jaké vidíte možnosti rozpracování práce a její praktické využití?

3) Jak byste charakterizovala hlavní posun formy občanského aktivizmu za posledních 10 let?

4) Jaký je váš odhad budoucího vlivu občanského aktivismu/hnutí na konkrétní politické změny, popř. v čem spatřujete šance?