Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 11 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 11

#21361
Kateřina Pažoutová, Denisa Adamová
Host

1. Který z Vámi navržených prvků nebo zásahů v parku máte nejraději a proč?
Šlo nám hlavně o to, aby park byl využívanější a nemáme jeden nejoblíbenější prvek, ale k favoritům patří interaktivní prvky (lavička a koš), protože díky tomu dosáhneme odlišení zámeckého parku od jiných, neboť takové prvky se moc v parcích nenacházejí. Zároveň tam tento mobiliář vnáší jisté zábavní prvky pro rodiny a hlavně děti, které jsou v dnešní dob raději doma a proto je park osvěžený netradičními prvky, abychom jim nabídli něco, co by je zaujalo.

2. Proč je důležité sladit návrh mobiliáře a sadovnické úpravy?
V našem návrhu jsme se soustřeďovaly na vyzdvižení přírody a zámku a pouhé doplnění okolí o prvky, které by návštěvníkům pobyt v parku zpříjemnily. Kladly jsme velký důraz na to, aby prvky nebyly v rozporu s okolní krajinou, ovšem zároveň se jednalo o něco jiného, aby došlo k oživení. Proto jsme se také prvky snažily navrhovat tak, aby byly nenápadné, zapadaly a přitom jste jinde podobné prvky neviděli. Například stojan na kola na první pohled není patrný, neboť doslova splývá s okolním terénem. Lavičky a koš jsou zase navržené velmi čistě a nepůsobí rušivým dojmem, ani nepoznáte, že se jedná o něco jiného, dokud s nimi sami nezkusíte pohnout. Podle barokního vzoru jsme se snažily o osovou souměrnost mobiliáře a cesty mají základ v kruzích. K celému postupu navrhování jsme se snažili přistupovat velmi organicky.

3. Byla tato studie představena majiteli/provozovateli parku? Chystáte se Váš nápad prezentovat veřejně?
Ve studii jsou pěkné nápady na mobiliář, jediné, co chybí u výkresů, je představa použitých materiálů
Studie představena majiteli nebyla, ale rádi bychom mu svou práci alespoň představili. Bohužel ve stávající situaci je to komplikované.
Projekt bychom rádi majiteli nabídly, ovšem už bude na něm, zda se pro náš návrh rozhodne, neboť úprava parku by nastala až déle, protože v současné době majitel věnuje čas a peníze hlavně opravě zámku a hospodářských objektů v okolí. Případně by bylo také možné nami navržené prvky nabídnout jako součást jiného parku, ovšem byly primárně navrhovány pro Liběchovský zámecký park.
Snažily jsme se pro prvky volit materiály převážně přírodní. Hlavním prvkem u interaktivní lavičky a koše jsou pohyblivé dřevěné dílce umístěné na kovové nosné konstrukci. U altánu je dále konstrukce z pohledového betonu, tam jsme si vzali inspiraci z použití kamene v baroku a použili „novodobý kámen“. Altán není ze zámku přímo vidět a nijak neruší běh parku. Naším cílem v části kde je umístěný altán bylo vytvořit volnou plochu umožňující klidné trávení volného času v přírodě, v této části se nachází travnatá plocha, jež by umožňovala volný pohyb návštěvníků a libovolné trávení času.