Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 17 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 17

#21360
Marek Břečťan
Host

1) Z pohledu např. některých vojenských stratégů se jedná o omezení možností vedení bojových operací, z pohledu některých vlád o narušení národní suverenity, nicméně nadřazenost mezinárodního práva domácímu právnímu řádu má své nevyvratitelné opodstatnění. Je v zájmu lidstva, aby si ti, kteří vládnou, nemohli dělat takříkajíc, „co se jim zlíbí.“

2) Věřím, že by mohla být užitečným pomocníkem pro ty, kteří se tímto oborem zabývají, popř. ho chtějí studovat, myslím si však, že by mohla být dosti užitečnou i v místech, kde došlo např. ke spáchání činu trestného podle mezinárodního práva. Např. v Súdánu po loňském svržení režimu Omara al-Bašíra chtějí postavit před soud pachatele zvěrstev z doby trvání režimu (včetně války a genocidy v Dárfuru), nicméně potýkají se s problémem nevyhovující dosavadní soudní soustavy, a považují za problém i to, že mezinárodní právo nebylo během režimu implementováno do národního právního řádu (ačkoli použití mezinárodních smluv, popř. zákládacích listin mezinárodních tribunálů by nebylo retroaktivní, protože všechny činy trestné podle mezinárodního práva jsou součástí mezinárodního zvykového práva, co se týče genocidia, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů (z většiny) podle současné definice, ty jsou jeho součástí nejpozději od 90. let (a režim Omara al-Bašíra vznikl v roce 1989).

3) Co se týče anexe Krymu a útoků na Doněck, Donbas atd., jednalo se o zločin agrese, popř. i o starší definici zločinů proti míru ze zákona č. 10 o Spojenecké kontrolní radě. Obě strany se pak dopustily či dopouští válečných zločinů, popř. zločinů proti lidskosti. Ze strany proruských separatistů se jedná o mučení, znásilňování, popravy apod. některých ukrajinských zajatců a civilistů (vražda, mučení, znásilnění a jiné sexuální násilí obdobné závažnosti jako zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, jiné nelidské jednání a zacházení jako zločin proti lidskosti) či např. sestřelení letu MH17 (válečný zločin úmyslného zaměření útoku proti civilistům nebo podobné), z ukrajinské strany nemám tolik informací.

4) Co se týče mezinárodního trestního práva, rád bych ho studoval i na vysoké škole a v budoucnu se jím zabýval i v profesní rovině. Mimo to však se chci ještě profesně věnovat některému z oborů exaktních věd (fyzika, biologie/medicína či chemie).